Sinds enige tijd is er een Werkgroep Steentijd van de AWN binnen de AVKP (afdeling 23 AWN). Nadat er een verzoek was gedaan om ruimte te krijgen op de website van de AWN, hetgeen werd geaccordeerd, is deze aanvankelijk lokale werkgroep nu ook toegankelijk voor AWN-ers uit alle andere afdelingen.

Dit sloot aan bij de begindoelstelling (zie hieronder). Een deel hiervan is al gerealiseerd zoals uiteraard de website, maar ook de samenwerking met beroepsarcheologen en de start die is gemaakt voor de inventarisatie van lithisch materiaal bij heemkundekringen en individuele zoekers. Verder gaan we in het thuishonk, het Oertijdmuseum in Boxtel, een steentijd wisselexpositie inrichten voor het brede publiek dat het museum bezoekt.

Natuurlijk zoeken we ook samenwerking met steentijdactiviteiten buiten de AWN, die evenals de werkgroep samen en op constructieve wijze en met respect voor ieders mening de kennis over de steentijd willen verbeteren en verspreiden. Het doel daarbij is kennisdeling en een constructieve, respectvolle discussie. Leden van de AWN kunnen zich hier aanmelden als actief lid van de werkgroep.

Het zal duidelijk zijn dat in deze nieuwe situatie moet worden bezien hoe we het landelijk karakter handen en voeten kunnen geven. Verder is er tot heden geen formele rolverdeling van leden binnen de werkgroep, met uitzondering van Ad Brand als contactpersoon in het landelijk bestuur en Ruud Hemelaar die fungeert als spin in het web waar het gaat om de communicatie naar leden van de werkgroep en de coördinatie van activiteiten.

Hieronder staat de doelstelling zoals die bij de start van de lokale werkgroep is gedefinieerd. Uiteraard staat deze lijst nu open voor aanvulling aangezien het een landelijke werkgroep is geworden terwijl sommige punten al door de tijd achterhaald zijn.

Algemene doelstelling:

 • witte vlekken op de kaart invullen
 • kennis verbreding bij deelnemers
 • brede samenstelling werkgroep
 • inventariseren steentijdverzamelingen heemkundige verenigingen
 • verbinding zoeken met individuele liefhebbers
 • litteratuuronderzoek
 • partner worden in steentijdonderzoek
 • Wensenlijst:
  • platform via website AWN
  • cloudservice voor opslag informatie/documentatie
  • samenwerking met:
  ◦ overige AWN-afdelingen
  ◦ archeologische vereniging Limburg
  ◦ RCE
  ◦ beroepsarcheologen
  • opbouw GIS-systeem t.b.v. visualisatie en eigen onderzoek
  • opbouw database vondstregistratie (als startpunt)
  • deskundigheidsbevordering
  ◦ samenstellen vergelijkingscollectie steensoorten
  ◦ samenstellen vergelijkingscollectie typen werktuigen
  • support voor ontwikkelen database
  • support voor ontwikkeling GIS
  • support voor ontwikkelen webapplicatie op basis van GISS