Behoefte aan een overzicht van Midden-Paleolithisch vondstmateriaal dat in Nederland gevonden kan worden?

Het boek NEANDERTHALERS in mijn achtertuin is nu beschikbaar. Hierin wordt een overzicht gegeven van 20 jaar zoeken door Frank en Rita Vlemminx rond hun woning. Het boek geeft een duidelijke uitleg over de verschillende werktuigtypen. Daarnaast wordt het verduidelijkt met 28 pagina’s tekeningen gemaakt door Pieter Dijkstra. Ook bij de tekst zijn tekeningen ter verduidelijking toegevoegd.

Opvallend is dat het allemaal vlakvondsten betreft. Het gaat dus om artefacten die zeer dicht aan het oppervlak lagen en door opploegen tevoorschijn kwamen. De oorzaak wordt duidelijk gemaakt in dit zeer leesbaar geschreven boek.

Het is de neerslag van 20 jaar zoeken en toont aan dat ook de amateur in staat is op een duidelijke en overzichtelijke wijze verslag weet te doen van zijn of haar inspanningen. Overigens is de ondersteuning van Rita Vlemminx een meer dan welkome toevoeging geweest in de afgelopen periode.

Achtereenvolgens worden in het boek de volgende onderwerpen behandeld:
VINDPLAATSEN EN VONDSTEN
KADER EN ONDERZOEKSVRAGEN
TYPOLOGIE
TECHNOLOGIE
MTA EN KMG
DATERING
COMBI-EFFECT
CURATED TECHNOLOGY
SPOOKWERKTUIGEN EN EXPORTARTEFACTEN
LOKALE EN EXOTISCHE STEENSOORTEN
INTERNE DIFFERENTIATIE: OP GLAD IJS
EXTERNE DIFFERENTIATIE: AMBACHTSNIJVERHEID
DE MAMMOETSTEPPE
TOELICHTING BIJ DE TEKENINGEN
TEKENINGEN
FOTO’S
ENKELE VAKTERMEN VERKLAARD
BIJLAGEN

1. Vindplaatsenkaart
2. Vindplaatsentabel
3. Artefactentabel
4. TNO-verbreidingskaart van de Formatie van Stramproy
5. TNO-verbreidingskaart van de Formatie van Sterksel
6. DGM Verticale Doorsnede Noord-Zuid
7. DGM Verticale Doorsnede Oost-West
8. Analyse van de kleur- en glansverdeling
9. Culturenkaart
10. Tijdtabel van het Laat-Pleistoceen
11. Typologische tabel
12. Technologische tabel
13. Differentiatietabel

LITERATUUR

Dit boek wordt uitgegeven door de Landelijke Werkgroep steentijd van de AWN