Inventariseren

De werkgroep inventariseert daar waar mogelijk collecties van en voor heemkundekringen, archeologische werkgroepen en individuele steentijd liefhebbers. Deze informatie wordt ondergebracht in de centrale database van de werkgroep voor eigen onderzoek en onderzoek door derden. Indien gewenst worden vondsten afgeschermd  voor algemeen inzicht.

GIS visualisatie

De database vult een GIS systeem (QGIS) om ruimtelijk inzicht te krijgen in de verspreiding van vondsten. Hierbij kan geselecteerd worden op onder andere tijdperk en kunnen diverse onderleggers gebruikt worden waarbij onder andere de geomorfologische en de paleografische kaart beschikbaar zijn en uiteraard een topografische.

Veldwerk

Naast kartering is de doelstelling om actief mee te werken aan gravend onderzoek en archeologische bedrijven de gelegenheid te geven ook de steentijd uitgebreid in het PvE op te nemen door de inzet van leden van de werkgroep.

Communicatie

Daar waar mogelijk werken we mee aan het onder de aandacht brengen van de steentijd bij het publiek. Hiermee is een start gemaakt door de inrichting van een steentijd tentoonstelling over het paleolithicum in het Oertijdmuseum in Boxtel. Verder is de bedoeling een digitaal of gedrukt publicatieplatvorm te beginnen voor steentijd publicaties.

Deskundigheidsbevordering

De bedoeling is een referentiecollectie aan te leggen van vuursteensoorten en gidswerktuigen die gebruikt gaan worden tijdens diverse cursussen.