De AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie heeft afdelingen in het hele land. Voor een uitgebreider overzicht; klik hier.

Een uitzondering is de archeologische vereniging van Limburg.