Op deze pagina staan een aantal internetlinks naar voor de steentijd archeologisch interessante pagina’s (onderstreepte tekst in de tabel aanklikken).

Hier u oplopend of aflopend sorteren
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland
AMK/IKAW kaarten
Archeologische Landschappenkaart
Archeologische synthese
AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie
Bodemkaart van Nederland
Bulletin de la Société préhistorique française
Brabants Heem hier vindt je de contactadressen van Heemkundekringen
DANS DataverseNL al tijdens onderzoek kunnen onderzoeksdata opgeslagen, gedeeld en gepubliceerd worden via DataverseNL.
DANS Easy na afloop van onderzoek kunnen onderzoeksdata duurzaam opgeslagen en gedeeld worden via het online archiveringssysteem EASY.
DANS Narcis onderzoeksgegevens zoals onderzoeksprojecten en publicaties kunnen gedeeld worden via wetenschapsportal NARCIS.
DINOloket Data en in informatie over de Nederlandse ondergrond
ErfgoedAcademie scholing en erfgoedkennis in Brabant
Geologische kaart van Nederland
HISGIS kaartmateriaal vanaf 1832
JaVaWa GPS-tools coördinaten omrekenen van WGS 84 naar RD en vv
Noord-Brabants Archeologisch Genootschap (NBAG)
Open Streetmap voor up-to-date topografische kaarten
OpenTopo topografie uit open geodatabronnen
Paleografische kaarten
PAN meldpunt voor metaalvondsten
PDOK open datasets van de overheid
Melden bodemvondsten Noord-Brabant Provinciaal Depot Bodemvondsten
RAAP Magazine
RCE overzicht Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) en overzicht Rapportages Archeologische Monumentenzorg (RAM)
RCE kadastrale kaarten
Satellietdataportaal voor lucht- en satellietfoto’s
Topotijdreis 200 jaar topografie
Steentijddag Informatie over de Jaarlijkse Steentijddag in februari