Op deze pagina staan artikelen die u kunt downloaden en mag delen met derden.

Op deze pagina staan alle publicaties die met toestemming van de Stichting Archeologie gedigitaliseerd zijn.
Met behulp van de driehoekjes in de kolomtitels kan gesorteerd worden op auteur, jaargang, jaar van uitgave of titel. Ook kan gezocht worden in het zoekveld rechtsboven de tabel.
Met behulp van de link in de titelkolom kan het betreffende artikel worden gedownload.

auteur(s)jaargangnummerjaar van uitgavetitel
Drift J.W.P. van derArcheologie 11989Aantallen, een theoretische benadering
Dijkstra P. & J. GroelsArcheologie 11989De danser van Wansum, de danseres van Geldrop kreeg een partner
Wouters A.Archeologie 11989Een depotvondst van neolithische artefacten uit Rijckholt (Zuid-Limburg)
Somers F.Archeologie 11989Gravures van een vis en een bison uit Loon op Zand
Noort G. van & Wouters A.Archeologie 11989Ahrensburgien van de Havelterberg
Reijers T.Archeologie 11989Het oud-paleolithicum van de Houtse Akkers (W. Brabant)
Lee A. van derArcheologie 11989Een wel erg late vondstmelding
Lee A. van derArcheologie 11989In memoriam Tjerk Vermaning
Wouters A.Archeologie 11989Het mesolithicum
Wouters, A.Archeologie 11989Vindplaats van de S.O.M.-Kultuur in Kessel (L.)
Wouters A.Archeologie 11989Bronzen "urnenveldmes" uit de Gelderse Poort
Lee A. van derArcheologie 11989Het kortstondig bestaan van de W.O.S.
Wouters A.Archeologie 21990Ahrensburgien van de "Wolfsberg" onder Reutum (gem. Tubbergen)
Wouters A.Archeologie 21990Een "vergeten" bronzen kortzwaard van het type Rosnoën
Wouters A.Archeologie 21990"Budel II" vindplaats van een epigravettien uit Budel-Dorplein (1)
Peeters H.Archeologie 21990Over de functie van geweibijlen
Beersma A. & A. WoutersArcheologie 21990Hamburgcultuur onder Reutum (gem. Tubbergen)
Houtsma P. & P. Dijkstra Archeologie 21990Enige aanvullende opmerkingen betreffende de "Laag van Duurswoude"
Lee A. van derArcheologie 21990Echtheid van de Leemdijkbijl wetenschappelijk aangetoond
Grunsven T. vanArcheologie 21990Levallois in Zuid-Limburg of "wishsfull thinking"
Wouters A.Archeologie 21990Een merkwaardige "Lyngbybijl" uit het IJsselgebied ten noorden van Zwolle.
Wouters A.Archeologie 21990Het Mesolithicum
Beersma A., H. Moldovan & A. WoutersArcheologie 21990Een mesolithische vindplaats onder Reutum, gem. Tubbergen
Drift J.W. van derArcheologie 21990Een middenneolithisch nederzettingsterrein bij Gulpen
Stolzenbach O.Archeologie 21990Een Prodnikmesser uit de Waal bij Nijmegen
Wouters A.Archeologie 21990Een mesolithische vindplaats van de Rijn-Maas-Schelde component van de "Broeksberg" te Neer (L.)
Wouters A.Archeologie 21990Een rijke mesolithische vindplaats van de Rijn-Maas-Schelde-component (R.M.S.) te Budel-Dorplein
Peeters H.Archeologie 21990Het tekenen van stenen artefacten
Wouters A.Archeologie 21990Een Tjongercomponent van het epigravettien uit de Deurnese Peel
Dijkstra P. & C. VerbeekArcheologie 31991Het jong-paleolithicum van "Meirs-Voorhoofd", gemeente Weelde, België
Stolzenbach L. & O. StolzenbachArcheologie 31991Twee mesolithische hakken en een halffabrikaat uit de Noordzee
Wouters A.Archeologie 31991Bandkeramische artefacten uit Kessel (L)
Verhagen A.J.C.E.Archeologie 31991"De Hoogaard" een kultusplaats in Maaspoort, Den Bosch
Wijngaarden-Bakker L.H. vanArcheologie 31991 Faunaresten uit het Maaskantgebied bij 's-Hertogenbosch
Uumen R., van & A. WoutersArcheologie 31991Jong-Aucheuléen van Eem-ouderdom uit het dal van de Vecht bij Haerst
Wouters A.Archeologie 31991Nogmaals de depotvondst van neolithische artefacten uit RijckholtRijckholt
Stoel P.Archeologie 31991Patina-onderzoek bij vuursteen
Vossen W. & A. WoutersArcheologie 31991Vindplaats van de Seine-Oise-Marne-Kultuur (S.0.M.) in Kessel
Wouters A.Archeologie 31991De Seine-Oise-Marne-kultuur
Wouters A.Archeologie 31991Artefacten uit de S.O.M-Kultuur te Mesch (Z.L.)
Drift J.W. van derArcheologie 31991Inleiding in de steentechnologie, achtergronden bij steenbewerkingstechnieken
Stolzenbach O.Archeologie 41993Clactonien uit de "Zandmeren" te Kerkdriel (Gem. Maasdriel, N.-Br.)
Dijkstra P.Archeologie 41993Een bijl en een polissoir bij Oosterwolde
Brummer H.Archeologie 41993Een Tjonger II-werkplaats in de Drunense Duinen
Stolzenbach O.Archeologie 41993Een vuistbijl uit de IJssel bij Lathum
Reijnen D. & Dijkstra P.Archeologie 41993Enkele laatneolithische relikten uit Oost-Brabant
Drift J.W. van derArcheologie 41993Eva’s keizersnede of waarom de Neanderthaler verdween
Houtsma P. & P. DijkstraArcheologie 41993Haule VI-"Kok's Bosje"
Stolzenbach O.Archeologie 41993Overige vondsten uit de "Zandmeren" bij Kerkdriel
Verbeek C.Archeologie 41993Paleolithicum te Oud-Turnhout (België)
Musch J. & H. PeetersArcheologie 41993Signalement: klingproductie met behulp van de druktechniek in het Nederlandse Mesolithicum?
Deeben J.Archeologie 51994De Laatpaleolithische en Mesolithische sites bij Geldrop (N.-Br.) Deel I
Wit J. de, O. Stolzenbach & F. SomersArcheologie 51994Midden-Paleolithicum van de Kraayenbergse Plassen, gem. Linden (N.BR.)
Machiels R.Archeologie 51994Een Federmesser-vindplaats in de gemeente Venlo (L.)
Dijk N., P. Kleij & H. PeetersArcheologie 51994 Mesolithische nederzettingsresten in de binnenstad van Tilburg (N.-Br.):verslag van een noodonderzoek
Somers M. & F. SomersArcheologie 51994Een mesolithische vindplaats onder Loon op Zand (N.-Br.)
Wit J. de, O. Stolzenbach & F. SomersArcheologie 51994Een neolithische vondstgroep van de Zittert, tussen Grave en Velp (N.-Br.)
Dijkstra P.Archeologie 51994Een neolithische bijl van gabbro uit Boxmeer (N.-Br.)
Deeben J.Archeologie 61995De Laatpaleolithische en Mesolithische sites bij Geldrop (N.-Br.) Deel 2
Houtsma P. & P. DijkstraArcheologie 61995De Hamburgcultuur van Bakkeveen-Harmsdobbe
Hogestijn W.J., Peeters H., Schnitger W. & Bulten E.Archeologie 61995Bewoningsresten uit het Laat-Mesolithicum/Vroeg-Neolithicum bij Almere (Prov. Fl.): Verslag van de eerste resultaten van de opgraving “A27 – Hoge Vaart”
Dijkstra P.Archeologie 61995Nogmaals Eemster
Brummer P.Archeologie 61995Een biface uit Neer (L.)
Somers F.Archeologie 61995Pijlspitsen uit de Drunense Duinen
Schellekens J.Archeologie 61995Over een Ahrensburgspits en een neolithische bijl
Brummer P. & Westelaken J. van deArcheologie 61995Een aparte vondst
Deeben J.Archeologie 71996De Laatpaleolithische en Mesolithische sites bij Geldrop (N.-Br.) Deel 3
Hogestijn J.W. & Peeters H.Archeologie 71996De opgraving van de Mesolithische en Vroegneolithische bewoningsresten van de vindplaats “Hoge Vaart”bij Almere (Prov. Fl.): Een blik op een duistere periode van de Nederlandse prehistorie
Hermers T.Archeologie 71996Oud- en Midden-Aucheuléen-vondsten uit een opspuiting bij Boxmeer (N.Br.)
Meireleir M. de & Bossche E. van denArcheologie 71996Een nieuw type stenen bijl van “De Ster” te St.-Niklaas, Waasland (België)
Peeters H.Archeologie 71996Vondstmelding: Een bijzondere bladspits bij Rijsbergen (N.Br.)
Somers F.Archeologie 71996Prehistorisch vakmanschap 1
Musch J.Archeologie 81997Laat-Paleolithische en Mesolithische bewoningssporen in Centraal-Overijssel. Een inventarisatie van sites rond het Elzenerveen; materiële cultuur, locatiekeuze en enkele opmerkingen over de toepasbaarheid van concentionele chronologische schema’s
Deeben J.Archeologie 81997De Laatpaleolithische en Mesolithische sites bij Geldrop (N.-Br.) Deel 4
Hamburg T., Hogestijn J.W. & Peeters H.Archeologie 81997Drie visvangsystemen uit het neolithicum van de vindplaats “Hoge Vaart” (Prov. Fl., Gem. Almere)
Horn E. & Dijkstra P.Archeologie 81997De Hasselberg, een afgegraven “monument”
Franssen T. & Beurskens F.Archeologie 81997Vondstmelding: drie vuistbijlen uit Noord-Limburg en aangrenzend Duitsland
Schut P.Archeologie 81997Vakmanschap is meesterschap”. Twee uitzonderlijk gefacetteerde hamerbijlen uit Oost-Duitsland
Somers F.Archeologie 81997Prehistorisch vakmanschap 2
Deeben J.Archeologie 91999De Laatpaleolithische en Mesolithische sites bij Geldrop (N.-Br.) Deel 5
Brounen F.T.S.Archeologie 91999Enkele Limburgsche depotvondsten van halffabrikaten van vuurstenen bijlen
Deeben J. & Groenewoud B.Archeologie 91999Vondsten uit de steentijd onder esdekken
Drenth E. & Hogestijn W.J.Archeologie 91999De Klokbekercultuur in Nederland; de stand van onderzoek anno 1999
Schut P.Archeologie 91999Een halffabrikaat van een bijl van de Trechterbeker-cultuur uit Elspeet (Gl.)
Jong T. deArcheologie 91999IJzertijddieren in de Hoefgraaf te Nuland (N.Br.)
Somers F.Archeologie 91999Prehistorisch vakmanschap (3)
Deeben J., P. Dijkstra & P. van GisbergenArcheologie 102000 – 2001Nieuwe 14C-dateringen van de Ahrenburg-cultuur in Zuid-Nederland
Verneau S. & H. PeetersArcheologie 102000 – 2001Het topje van de ijsberg: een klein mesolithisch jachtkamp in de Ooyerhoek te Zutphen
Hogestijn J.W.H. & E. DrenthArcheologie 102000 – 2001In Slootdorp stond een Trechterbeker-huis? Over midden- en laat-neolithische huisplattegronden uit Nederland
Anscher T.J. tenArcheologie 102000 – 2001Huisplattegronden uit de late Swifterbant-cultuur op P14 (gem. Noordoostpolder)
Houkes M.J.Archeologie 102000 – 2001Een onderzoek naar de relaties in de verspreiding van grafheuvels uit het Laat-Neolithicum en de Bronstijd in het gebied Arnhem-Renkum
Cuijpers A.G.F.M., E. Drenth & J. HulstArcheologie 102000 – 2001Een bijzetting uit de Midden-Bronstijd in een grafheuvel op de Westerheide, Hilversum (N.-H.)
Baetsen S.Archeologie 102000 – 2001Degeneratieve botveranderingen bij individuen van het midden-neolithisch grafveld Ypenburg, Rijswijk
F.T.S. Brounen & H. PeetersArcheologie 102000 – 2001Vroeg-neolithische vuursteenwinning en -bewerking in de Banholtergrubbe (Banholt, gem. Margraten)
F. Somers, M. Reijers & P. DijkstraArcheologie 102000 – 2001De vindplaats A.K. bij Valkenswaard (N.-B.): een vondstmelding
Schut, P.Archeologie 102000 – 2001Een halffabrikaat van een Emmen-hamer uit Rhenen (U.) en een vroeg-neolithische dissel uit Aalten (Gld.)
Lee, A. van derArcheologie 102000 – 2001Vuurmakers: een hot item
Peeters, H.Archeologie 102000 – 2001Een verhitte discussie over vuursteen of een discussie over verhitte vuursteen? Enkele opmerkingen over de intentionele en accidentele verhitting van vuursteen
Vos, P. & P. KidenArcheologie 11/122005De landschapsvorming tijdens de steentijd
Lauwerier, R.C.G.M., T. van Kolfschoten & L.H. van Wijngaarden BakkerArcheologie 11/122005De archeozoölogie van de steentijd
Bakels, C.Archeologie 11/122005Planten in de steentijd
Verhart, L.Archeologie 11/122005Vuursteenbewerking
Niekus, M.J.L.Th. & D. StapertArcheologie 11/122005Het Midden-Paleolithicum in Noord-Nederland
Rensink, E.Archeologie 11/122005Het Midden-Paleolithicum in Zuid-Nederland
Stapert, D.Archeologie 11/122005Het Laat-Paleolithicum in Noord-Nederland
Deeben, J. & E. RensinkArcheologie 11/122005Het Laat-Paleolithicum in Zuid-Nederland
Peeters, H. & M.J.L.Th. NiekusArcheologie 11/122005Het Mesolithicum in Noord-Nederland
Verhart, L. & N. ArtsArcheologie 11/122005Het Mesolithicum in Zuid-Nederland
Raemaekers, D.C.M.Archeologie 11/122005Het Vroeg- en Midden-Neolithicum in Noord-, Midden- en West-Nederland
Grooth, M.E.Th. deArcheologie 11/122005Het Vroeg-Neolithicum in Zuid-Nederland
Schreurs, J.Archeologie 11/122005Het Midden-Neolithicum in Zuid-Nederland
Drenth, E.Archeologie 11/122005Het Laat-Neolithicum in Nederland
Brounen, F.T.S. & H. PeetersArcheologie 132009Halffabrikaten van vroeg-neolithisch dissels: enkele ‘nieuwe’ vondsten uit het Limburgse dekzandgebied, de lösszone en het Maasdal
Prummel, W., D.C.M. Raemaekers, S.M. Beckerman, J.N. Bottema-Mac Gillavry, R.T.J. Cappers, P. Cleveringa, I. Devriendt, H. de Wolf & J.T. ZeilerArcheologie 132009Terug naar Swifterbant: een kleinschalige opgraving te Swifterbant-S2 (gemeente Dronten)
Bulten, E., F. van der Heijden & T. HamburgArcheologie 132009Prehistorische visweren en fuiken op kavel J97 bij Emmeloord
Beckerman, S. & D.C.M. RaemaekersArcheologie 132009Vormvariatie van Vlaardingen-aardewerk. Een nieuwe typochronologie van het aardewerk van de Vlaardingengroep (ca. 3400-2500 v. Chr.)
Lee, A. van derArcheologie 132009Vindplaats Drunen 1 en een stukje protohistorie van het steentijdonderzoek in Nederland
Dijkstra, P. & L. StolzenbachArcheologie 132009Vondsten uit Lith (deel III)
Elburg, R.Archeologie 142013Bandkeramiek anders: een vroegneolithische waterput uit Altscherbitz (Saksen, Duitsland)
Grooth, M.E.Th. deArcheologie 142013Vuursteengebruik in bandkeramische vindplaatsen Maasdal en in het heuvelland tussen Luik en Maastricht
Warrimont, J.-P. de & W. SchinsArcheologie 142013De vindplaats Eijsden-Schansweg en LBK-vindplaatsen in het heuvelland tussen Luik en Maastricht
Verhart, L.Archeologie 142013Bijlen en hamers uit de Steentijd tussen Tegelen en Roermond
Heymbeeck, S. Van, M. De Bie, D. De Wilde & J. DilsArcheologie 142013Een Federmesser-site te Zundert-De Matjes (Prov. Noord-Brabant, Nederland)
Stoop, D.Archeologie 142013De collectie Smeets: vier steentijdsites uit Midden-Limburg
Pomstra, D. & R. MeijerArcheologie 142013Bast, vuur en stenen: experimentele productie van berkenpek zonder vuurvaste containers