Om een beeld te krijgen van steentijdvondsten in de brede zin heeft de Werkgroep een eigen database waarin elke ons bekende vondst wordt vastgelegd. Om dit zo gestructureerd mogelijk te doen wordt gebruik gemaakt van keuzetabellen.

Daarnaast worden de vondsten gekoppeld aan een GIS-programma (QGIS) waardoor een beeld van de ruimtelijke spreiding ontstaat. Hierbij kan elke steentijdperiode apart zichtbaar worden gemaakt. Dit GIS-bestand is voor intern gebruik van de Werkgroep. Opgravingen en vondsten die publiek gemaakt mogen worden staan op een pagina op deze site.

Om binnen de Werkgroep Steentijd tot een uniforme werkwijze te komen zijn hiervoor tabellen gemaakt die het eenieder op basis van zijn/haar kennis mogelijk te maken vondsten te beschrijven en te melden om centraal te verwerken in het overzicht. Hierbij kan aangegeven worden of de vondsten wel of niet publiek gedeeld mogen worden. Op deze pagina zijn een drietal tabellen te vinden alsmede een meldingsformulier. Ingevulde formulieren kunnen naar dit mailadres gestuurd worden.

Meldingformulier downloaden

Tabel artefacten materiaal downloaden

Tabel overige kenmerken downloaden

Tabel grondstoffen downloaden