uitgave Steentijd archeologie Nederland

Eerder werd het voornemen aangekondigd Archeologie te gaan uitgeven. Het is bedoeld als opvolger van Archeologie, het blad voor Nederlandstalige artikelen over de steentijd. Het is de bedoeling in Steentijd archeologie Nederland vondstmeldingen en vondstbeschrijvingen op te nemen. Zowel beroeps- als amateurarcheologen en studenten kunnen materiaal inleveren. De mogelijkheid bestaat het zowel als afdrukbare pdf en/of als blad uit te geven.

Verder artikelen over de steentijd alsmede artikelen met onderwerpen gerelateerd aan de steentijd zoals bijvoorbeeld geologie.

Bij deze dus de oproep om steentijdberichten of -artikelen zelf in te sturen (werkgroepsteentijd@awn-archeologie.nl) of bekenden hiervoor te interesseren. We hebben al enkele artikelen toegezegd gekregen, maar laten we er gezamenlijk een volwassen uitgave van maken.

Als we wat verder zijn moet er ook nagedacht worden over een redactie. Mocht je daar idee├źn over hebben of in willen deelnemen, laat dat vooral weten door middel van bovenstaand mailadres.