Activiteiten in de afgelopen tijd

In de periode dat de werkgroep nog als lokale afdelingswerkgroep fungeerde zijn er diverse activiteiten het benoemen waard.

Zo is op verzoek van Xavier van Dijk, archeoloog van RAAP, een klassieke steentijd opgraving door de werkgroep uitgevoerd in Asten. Daar werd op de laatste dag van de opgraving een concentratie vuursteen aangetroffen. Uiteraard gingen we graag in op de vraag of we hier een rol wilden spelen.

De hele concentratie is via de klassieke rastermethode (50x50x5 cm) opgegraven. Van de totale opgraving is al een rapport verschenen (zie hier) maar separaat wordt de vuursteenconcentratie door de werkgroep beschreven, De uitwerking hiervan gebeurd met behulp van Nico Arts, de voormalig gemeentelijk archeoloog van Eindhoven. Voor de definitieve resultaten is het wachten op de 14C-datering van het verbrandde botmateriaal.

We hebben verder deelgenomen aan een kartering van geplagde terreinen in de Kampina, een activiteit van de Archeohotspot Boxtel. Helaas was het plaggen al maanden geleden gebeurd maar was een kartering organiseren door de groepsgrootte tijdens Corona niet haalbaar. Het resultaat was dus 0 lithisch materiaal.

Voor Jan Roymans, archeoloog van RAAP, hebben we samen met hem een kartering bij Gilze gedaan, waar al eerder midden paleolithische werktuigen waren gevonden. Tot heden hebben we hier 1 duidelijke midden paleolithisch artefact gevonden en meerdere stukken waarvan niet zeker is of ze tot deze periode behoren. De bedoeling is hier nog meerdere keren te karteren.

Tot slot is vermeldenswaardig dat we begonnen zijn met de planvorming rond een permanente steentijd wisseltentoonstelling in onze thuisbasis, het Oertijdmuseum in Boxtel, waarbij het de bedoeling is de verschillende steentijd periodes de revue te laten passeren en daarna de lokale vondsten te etaleren. Hiernaast een foto van de vitrines die daarvoor beschikbaar zijn.