Welkom op de website van de AWN – Nederlandse Archeologievereniging – afdeling Midden-Brabant. Als vrijwilligers in de archeologie hebben wij als doel het bevorderen en beoefenen van de archeologie in Nederland, met name in de regio Midden-Brabant.

Lezingen & excursies

Met enige regelmaat organiseren wij interessante lezingen en excursies, binnen en buiten de regio.

Graven maar!

Samen gaan we op zoek naar de bodemschatten die Midden-Brabant ons te bieden heeft.

Delen beschikbare informatie

Wij enthousiasmeren door het actief delen van de beschikbare archeologische gegevens uit de regio.