Op deze pagina staan een aantal internetlinks naar archeologisch interessante pagina’s (onderstreepte tekst in de tabel aanklikken) in het werkgebied van de AWN-afdeling Midden Brabant. Er is ook een pagina met de mailadressen van de heemkundekringen (klik hier) en een pagina met overige interessante websites (klik hier).

Hier kunt u oplopend of aflopend sorteren
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland
AMK/IKAW kaarten
Archeologische Landschappenkaart
Archeologische synthese
AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie
Brabants Heem hier vindt je de contactadressen van Heemkundekringen
Breda kadatraal minuutplan
Cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant
DANS DataverseNL al tijdens onderzoek kunnen onderzoeksdata opgeslagen, gedeeld en gepubliceerd worden via DataverseNL.
DANS Easy na afloop van onderzoek kunnen onderzoeksdata duurzaam opgeslagen en gedeeld worden via het online archiveringssysteem EASY.
DANS Narcis onderzoeksgegevens zoals onderzoeksprojecten en publicaties kunnen gedeeld worden via wetenschapsportal NARCIS.
DANS Detectoramateur vereniging voor metaaldetectie
DINOloket Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond
ErfgoedAcademie scholing en erfgoedkennis in Brabant
Geoportal Wageningen University (o.a. RAF luchtfoto's)
HISGIS kaartmateriaal vanaf 1832
Mergor in Mosam vereniging voor onderwater archeologie
Noord-Brabants Archeologisch Genootschap (NBAG)
Open Streetmap voor up-to-date topografische kaarten
OpenTopo topografie uit open geodatabronnen
Paleografische kaarten
PAN meldpunt voor metaalvondsten
PDOK open datasets van de overheid
Provinciaal Depot Bodemvondsten
RAAP Magazine
RCE overzicht Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) en overzicht Rapportages Archeologische Monumentenzorg (RAM)
RCE kadastrale kaarten
Satellietdataportaal voor lucht- en satellietfoto’s
Topotijdreis 200 jaar topografie
Vestingbouw, gebruikte termen