Algemene Ledenvergadering (ALV)

Het landelijk bestuur van de AWN heeft het genoegen u uit te nodigen tot
het bijwonen van
de Algemene Ledenvergadering (ALV)
op zaterdag 18 mei 2024
in het Abdijcomplex, 4331 BK Middelburg

<Uitnodiging ALV_2024>