Ledenvergadering AWN

Het landelijk bestuur van de AWN heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 11 juni 2022 in het Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 TG Borger (tel. 0599 – 236374).

Het programmaoverzicht is hier te downloaden.