Romeinse Dag Esch

ZATERDAG 20 APRIL, ESCH EN DE ROMEINEN. ROMEINSE LEZING EN WANDELING

In Esch,10.00 – ca. 15.30 uur

 

Als we kijken naar de rijke historie van Esch, dan is Esch uniek te noemen in de Brabantse geschiedenis. Rond het begin van onze jaartelling was er al bewoning in Esch. Kort daarna zijn de Romeinen zich ook in dit gebied gaan vestigen. In Esch, maar ook de omgeving van Halder. Zij hadden “goede” banden met de plaatselijke bevolking. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw zijn er een aantal archeologische opgravingen en belangrijke vondsten geweest in Esch. Hierdoor werd Esch in een keer wereldnieuws. Dat had allemaal te maken met de vroege bewoning van dit gebied.

 

Wilt u hier meer weten over ons Romeinse verleden? Ga mee met een unieke, Romeinse wandeling door Esch met voorafgaand een lezing door deskundigen over de romeinen en hun betekenis in en om Esch. Voor velen is dit verleden nauwelijks bekend. Dit om meer bekendheid geven aan “Ons” Romeins & Esch verleden en de betekenis ervan voor nu en deze streek in zijn algemeenheid. Samen pakken wij als heemkundekring De Kleine Meijerij dit op samen met Museum Boxtel (MUBO) dit op. Mede in het kader van het 10-jarig bestaan en jubileumjaar van MUBO.


Het programma op zaterdag 20 April, aanvang 10.00 uur. (einde circa 15.30 uur)
Samenkomst, lezing en lunch in Dorpshuis De Es,  Dorpsstraat 5c in Esch.
Max. aantal deelnemers 50 personen. ( Wie het eerst komt, het eerst maalt.)

  • 00 uur ontvangst, door Wil van Pinxteren, voorzitter van Heemkundekring De Kleine Meijerij
    met aansluitend een lezing door de in de Romeinse tijd in Zuid-Nederland gespecialiseerde archeoloog drs. M (Martijn) Bink van archeologisch bureau RAAP en Theo van Dooren uit Esch over het Romeinse verleden van Esch..
  • Tussen de middag gezamenlijke lunch met een Romeinse inslag.
  • Na de lunch wandelen we langs een aantal plaatsen in Esch waar restanten van de aanwezigheid van de Romeinen gevonden zijn. De wandeling is ca. 6 kilometer.

 

Deze dag is een coproductie tussen MuBo en De Kleine Meijerij Dit arrangement kunnen wij inclusief lunch u aanbieden voor een eigen bijdrage van de deelnemers voor € 17,50 per persoon.
Aanmelden:
Stuur een mail, of bel even geeft uw naam, adres, en aantal personen dat komt door.
e-mail: wpinx@euronet.nl    Marktplein 2 Esch of bel tel. 0641648688
Betaling kan contant bij start van de bijeenkomst, of per vooruitbetaling op rekeningnummer RABO NL92 RABO 0118104241 tnv. W.F.C. van Pinxteren onder vermelding deelname Romeinse wandeling 20 april aantal personen en naam.

www.dekleinemeijerij.nl

Romeinse dag Esch