Nationale Archeologiedagen 2023

Lees meer over de activiteiten

De Nationale Archeologiedagen (NAD) 2023 vinden plaats op 16, 17 en 18 juni van dit jaar en in samenwerking met de Gemeente Tilburg doet ook dit jaar de afdeling Midden-Brabant van de AWN weer mee.

Op vrijdagavond is er een lezing die wordt verzorgd door Annemarie Kooi en Stijn van As, beiden als Senior KNA archeoloog werkzaam bij het archeologische bureau BAAC. In de lezing geven zij een beeld van de verschillende grote archeologische onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn gedaan in Tilburg-Zuid (Stappegoor). Dat gebied is bijzonder rijk aan sporen uit het verleden, van prehistorie tot in de middeleeuwen. Bijzonder is dat hier ook de laat-Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen goed zijn vertegenwoordigd. Deze lezing wordt gehouden in Wijkcentrum De Back (Schout Backstraat 33) in Tilburg en begint om acht uur ’s avonds. De toegang is gratis.

Zondagmiddag, 18 juni, is er van twee tot vijf ’s middags in datzelfde Wijkcentrum De Back een ‘informatiemarkt’ waar belangstellenden – amateurarcheologen en ieder ander die wel eens iets vindt in de bodem – hun vondsten kunnen laten determineren en beoordelen.. Hiervoor zijn die middag diverse deskundigen aanwezig die vertrouwd zijn met de verschillende materiaalsoorten. Dit zijn zowel ervaren amateurs als beroepsarcheologen. Tevens is er van half drie tot half vier een lezing door Johan Langelaar met aansluitend een korte workshop over de ‘do’s and don’ts’ bij vondsten. Ook deze middag is gratis te bezoeken.

Vondsten uit de bodem die ‘redelijkerwijs oud’ zijn, vallen onder de Monumentenwet en moeten worden gemeld (bij de burgemeester). In de meeste gevallen is de geldwaarde van dergelijke vondsten gering en dat geldt ook bij archeologische opgravingen. Maar de informatiewaarde kan juist erg groot zijn, zelfs als het een onooglijk scherfje lijkt. De opzet van deze middag is om de kennis over en de bewustwording van het belang van de archeologie in onze bodem te vergroten. De Tilburgse en Midden-Brabantse bodem is rijk aan materiaal dat informatie geeft over een lang verleden en het is zinvol dat iedereen die wel eens iets opraapt zich ervan bewust is dat dit van waarde kan zijn. Zelden in termen van geld, maar wel als een snipper informatie uit het verleden.