De eerste Nieuwsbrief

De afdeling Midden Brabant presenteert zich in haar eerste nieuwsbrief. De volledige tekst kan hier gedownload worden.

Welkom

Als nieuwe voorzitter van Afdeling 24: Midden-Brabant van de AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, heet ik iedereen warm welkom bij deze eerste presentatie van ons bestuur. Voor mij is archeologie een invulling van mijn nieuwsgierigheid. De wens om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, hoe processen lopen, hoe samenlevingen zich ontwikkelen en mensen zich gedragen in het heden, maar ook in een soms ver verleden. In de schaduw van het verleden kunnen we zoeken naar sporen die daarvan getuigen en ons inzicht geven. Door de AWN komen we in contact met de archeoloog en zijn werk en kunnen zo in aanraking komen met het echte veldwerk en daar ook aan bijdragen. En wat is interessanter dan dat in de eigen regio te doen? Hopelijk kunnen we vele Midden-Brabanders enthousiast maken en daarmee de band tussen de bewoners en hun verleden versterken.

Paul Taminiau, voorzitter