Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

Archeologie brengt ons dichter bij het verhaal over ons verleden. Het verhaal van onze voorouders zit voor een groot deel in de bodem. Er zijn vele mogelijkheden om dat verhaal te ontdekken. Van lezen over tot zelf actief meedoen aan archeologisch onderzoek. AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie helpt u daarbij.

Uw suggesties, agenda-items en expositie-tips kunt U mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Nieuwtjes

 

Bronzen Legpenning AWN

 

Fré Spijk heeft tijdens de AWN-jaarvergadering in het Hof van Rhenen de Bronzen Legpenning van verdienste ontvangen voor de wijze waarop hij zich heeft ingezet voor de Nederlandse archeologie.

Belangrijk bericht voor alle AWN-leden van Nederland! AWN-opgraafweken 2015 in het buitenland

Even als vorig jaar is het weer gelukt archeologen in het buitenland bereid te vinden om AWN-vrijwilligers op hun opgraving in te zetten. Het gaat deze keer niet alleen om veldwerkweken in Duitsland, maar ook in België. Hoewel nog niet alle gesprekken met mogelijk deelnemende, buitenlandse archeologen is afgerond, bieden we toch al de volgende drie mogelijkheden aan onze leden aan:

1.     Een grote opgraving in België; Het plaatsje Kerkhove (bij Oudenaarde) ligt aan de Schelde. Er wordt daar in de komende jaren een grote, nieuwe sluis gebouwd. Vanaf half augustus kunnen AWN-ers twee en een halve maand komen helpen bij de opgraving in groepjes van 4 tot 6 personen. We zetten in eerste instantie in op  de weken 34, 35, 36, 37, 38,39

Dat betekent dat er meerdere groepen na elkaar welkom zijn voor één of meer. In de buurt van de opgraving zijn vakantiewoningen te huur.

2.     Een opgraving in Midden-Duitsland; Ten westen van Köln wordt in Pullheim een bedrijventerrein ontwikkeld. Aan deze opgraving kan slechts één groepje van 4 personen deelnemen gedurende een week in augustus/september 2015. Het voorstel is daarom week 36 of 37 te kiezen. De archeologen van Aussenstelle Nideggen van de LVR hebben een prima gebouw voor de AWN-ers gratis beschikbaar met drie slaapkamers, woonkamer, badkamer en keuken.

Het is wel nodig dat een van de deelnemers zich redelijk kan redden in het Duits.

3.     Een opgraving in Noord-Duitsland; Ten zuiden van de stad Oldenburg, in Visbeck, heeft een opgraving plaats gevonden met sporen en vondsten uit de vroege tot en met de late middeleeuwen. In week 33 tot en met week 36 kunnen steeds drie of vier AWN-ers een week mee werken aan een interessant deel van de opgraving. We gaan uit van vier verschillende groepjes, maar als er leden zijn die meer dan een week willen opgraven, is dat ook mogelijk! Er zal worden gezocht naar een goedkoop hotelletje of vakantiewoning.

Let op! Bij de opgraafweken in het buitenland worden de AWN-ers onderdeel van een lopende opgraving. Dat betekent dat niet de educatie voorop staat, maar het deelnemen aan de voorhanden zijnde archeologische handelingen van dat moment. Het is daarom nodig, dat de groep deelnemende AWN-ers in ieder geval uit een mix bestaat van meer en minder ervaren leden.

Met uw vragen en/of aanmelding kunt u terecht bij Henk Rebel, awnutrecht[a]yahoo.com   

Vermeld: naam, adres, m/v, geb. datum, AWN-afdeling, aantal jaren actief in de archeologie, opgraafervaring, wel/niet auto voor vervoer beschikbaar, welke opgraving uw interesse heeft en welke week, mate van aanspreekbaarheid in het Duits (voor de opgravingen in Duitsland).

Meer informatie: klik hier

 

Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek

Op 2 april is in het Gemeentehuis van Lisse (Zuid-Holland) de Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek gelanceerd door de burgemeester van Lisse, mevr. L. Spruit, in aanwezigheid van diverse vertegenwoordigers van erfgoedverenigingen, gemeenten en de AWN. In deze digitale atlas zijn de cultuurhistorische sporen van de Duin- en Bollenstreek op de kaart gezet. De atlas is tot stand gekomen op initiatief van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) en de Agrarische Natuur- en Lanschapsvereniging (ANLV). De atlas is bereikbaar via www.cultuurhistorieduinenbollenstreek.nl. De atlas is zodanig opgezet dat iedereen mutaties kan toevoegen, al worden deze wel eerst gecontroleerd. Tijdens de aansluitende bijeenkomst is met de CHG vertegenwoordigers afgesproken dat onderzocht wordt in hoeverre de AWN een rol kan spelen in het vullen van de atlas met gegevens van het archeologische erfgoed van het gebied. (Tekst en foto: Paul Flos).

april 2015

 

AWN themamiddag over Archeologie van de Tweede Wereldoorlog

WOII
Op 20 januari vond in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek de AWN themamiddag over Archeologie van de Tweede Wereldoorlog plaats. Meer dan 100 mensen luisterden geanimeerd naar zes sprekers, die verschillende aspecten van dit jonge onderwerp in de archeologie presenteerden. Na een introducties door de historicus van het museum, Youri Brentjes, en de voorzitter van de AWN, mevrouw Tonnie van de Rijdt, gaf Professor Ben Schoenmaker van het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) een overzicht van de diensten en producten van dit instituut voor professionals en vrijwilligers. Jan van Doesburg informeerde wat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) doet voor dit vakgebied. Ruurd Kok van het archeologische adviesbureau RAAP koos voor een alternatieve insteek met een voorstel over hoe om te gaan met illegale opgravingen. Tot slot gaf Paul Klinkenberg van de werkgroep WOII van de AWN-afdeling Nijmegen een uitleg over de activiteiten van de werkgroep op de Duivelsberg. Aan het einde van de middag was duidelijk dat er nog veel beter kan worden samengewerkt tussen de verschillende groepen die zich met dit onderwerp bezighouden: de overheid (RCE, defensie), beroeps archeologen, historici en vrijwilligers. De coördinator van de werkgroep WO2 van de afdeling Nijmegen deed een oproep voor het organiseren van een congres rond dit thema waarbij alle stakeholders uitgenodigd worden. Ook zal de AWN onderzoeken of een landelijke werkgroep voor dit onderwerp haalbaar is. Beide ideeën worden meegenomen naar het AWN-Hoofdbestuur. Al met al was het een succesvolle middag met boeiende presentaties en vernieuwende inzichten. En 'last-but-not-least’ veel dank aan het museum voor de geweldige ontvangst. 

Agenda

 

29 april 2015 - Kamper gasthuis levert interessante vondsten op

Michael Klomp, archeoloog van de gemeente Zwolle, geeft een lezing over recente archeologische opgravingen in Kampen. Het gaat om onderzoek op de plaats van een vroeger gasthuis en in de omgeving daarvan, o.a. op de begraafplaats. De lezing vindt plaats op woensdag 29 april in zalencentrum Van Vlotenhof, Van Vlotenlaan 85, 7412 SC Deventer. Aanvang19.30 uur. Toegang: leden 2 Euro, niet-leden 3 Euro.

 

2 tot en met 10 mei 2015 - de Romeinen zijn terug!

Van 2 tot en met 10 mei 2015 organiseert RomeinenNU in samenwerking met Stichting Romeinse Limes Nederland voor de tweede maal de Romeinenweek. Tijdens deze week vragen we aandacht voor het rijke Romeinse erfgoed van ons land. Lees verder...

 

 

Tentoonstellingen

 

'Pompen of Verzuipen'

27 maart tot 3 januari 2016 - Deze tentoonstelling toont het hele waterverhaal van Nederland in vogelvlucht, vanaf het verleden tot nu. Meer informatie

 

Verborgen verhalen. Waarom archeologen bewaren

16 januari 2015 tot september 2015

Groningen, Universiteitsmuseum.

 

Midden-Nederland onder de Merovingen

31 januari t/m 30 september 2015

Museum Archeologie Houten. Meer info

 

Schitterend Romeins - Schatkamer van de mooiste archeologische vondsten uit Woerden

4 oktober 2014 tot en met 8 maart 2015 - Wegens grote belangstelling is de tentoonstelling verlengd tot 10 mei 2015

Stadsmuseum Woerden


 

 

 

 

 

Huis van Hilde verwelkomt 15.000ste bezoeker

Zaterdag 27 maart – tien weken na de opening - heeft Huis van Hilde zijn 15.000ste bezoeker feestelijk verwelkomd. De Provincie Noord-Holland beoogt met Huis van Hilde een zorgvuldige opslag van archeologische vondsten en een goede toegankelijkheid voor publiek. Het concept van een depot met publieksfunctie in dit nieuwe gebouw naast NS Station Castricum is door museumcollega’s en archeologen met enthousiasme ontvangen. Dit bezoekersaantal in korte tijd duidt ook op waardering van het publiek. Het huis van Hilde heeft elke maand een Vondst van de Maand, deze maand is staat deze in het teken van ‘Huisdieren in kastelen’. Geinteresseerd? lees meer over alle bezoekers en activiteiten.

maart 2015

 

Combinatie Isalacogghe krijgt opdracht voor berging IJsselkogge

De combinatie ‘Isalacogghe’ heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen voor het bergen van de middeleeuwse IJsselkogge, die op dit moment nog in de bodem van de IJssel ligt bij Kampen. Ook de gevonden wrakken van de rivierschepen Aak en Punter worden geborgen. De berging van de scheepswrakken uit de vijftiende eeuw is nodig om de maatregel Zomerbedverlaging van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta te kunnen uitvoeren. Lees verder

maart 2015

 

Uitgaves van Westerheem uit de jaren 60

Heb je interesse in een of meerdere van deze oude edities, stuur dan even een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maart 2015

 

In Erfgoedstem, 11 februari 2015: Vrijwilligers in de Archeologie vragen aanpassingen Erfgoedwet

De Erfgoedstem is een onafhankelijk geproduceerde e-mail nieuwsbrief die wekelijks aan de hand van het in de media verschenen nieuws een breed overzicht geeft van wat er gaande is in de Erfgoedwereld. Lees hier meer over de Erfgoedstem. In de laatste nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan een notitie van onze vereniging over de aanpassingen van de Erfgoedwet, aan alle woordvoerders cultuur van de Tweedekamerfracties en aan de Kamercommissie OCW. Lees verder.......

februari 2015

 

 

 

Twitter berichten @AWN_archeologie

Lezing over de historie en archeologie van Schuytgraaf (24 april 19:30 uur) http://t.co/1zWk1M0AJl
Omroep Gelderland - Nieuws - Skaten op Romeinse scherven? Huissen peinst erover: http://t.co/riET3bOOuX
Kinderen vinden scherven tijdens zoektocht naar archeologische schatten - Alblasserdamsnieuws.nl http://t.co/vSbxg3hxPL
Hoofdpoort kasteel Vredenburg voor het eerst sinds honderden jaren weer te zien http://t.co/JthIxtYeew via @duicnl
Bronzen adelaar verrassende vondst bij opgravingen Nijmegen http://t.co/1qlIfZfFie